Wyszukaj odmianę    Kontakty
Nadanie mgr inż. Bognie Kowalczyk stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych

Rada Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 13 września 2013 roku podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Bognie Kowalczyk stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie agronomia.

Uchwała ta była konsekwencją obronienia przez Panią Bognę Kowalczyk – kierownika Pracowni OWT Roślin Rolniczych i Warzywnych w COBORU, w dniu 16 lipca 2013 r. pracy doktorskiej pt. „Ocena metod badania odrębności, wyrównania i trwałości wybranych gatunków roślin obcopylnych”, realizowanej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Pilarczyka. Recenzentami pracy byli prof. dr hab. Edward Gacek (dyrektor COBORU) i prof. dr hab. Zygmunt Kaczmarek (Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu).