Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta przedstawicieli National Food Chain Safety Office z Węgier

W dniach 26-29 sierpnia 2013 roku w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian oraz Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych gościliśmy siedmioosobową delegację Węgierskiej Krajowej Inspekcji Ochrony Łańcucha Żywnościowego (National Food Chain Safety Office).

Delegacja węgierska składała się ze specjalistów zajmujących się badaniami odrębności, wyrównania i trwałości odmian różnych grup roślin, pracujących zarówno w centrali, jak i w stacjach doświadczalnych.

Wizyta była poświęcona wymianie informacji oraz poglądów na temat zmian i przekształceń dotyczących badań, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin, które dokonały się w ostatnim okresie w obu krajach, oraz planów na przyszłość, w tym dotyczących wzajemnej współpracy.

W trakcie wizyty w SDOO w Słupi Wielkiej, Węgrzcach i Zybiszowie oraz ZDOO w Masłowicach, goście dodatkowo mieli możliwość przedyskutowania praktycznych aspektów prowadzenia badań odmianowych, zwłaszcza OWT. W SDOO w Słupi Wielkiej odwiedzili również Laboratorium Chemiczno-Technologiczne oraz Przechowalnię Nasion.