Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie z Tureckim Związkiem Producentów i Przedsiębiorców Nasiennych (TSÜAB)

       W dniu 27 sierpnia 2013 roku w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Tureckiego Związku Producentów i Przedsiębiorców Nasiennych (TSÜAB) z członkami Polskiej Izby Nasiennej. Dodatkowo na spotkaniu obecni byli pracownicy tureckiego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Hodowli Zwierząt i Ministerstwa Gospodarki oraz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób, z czego połowę stanowili członkowie delegacji tureckiej.

       Wizyta członków TSÜAB, wspierana przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Turcji, miała na celu pogłębienie wzajemnej wiedzy członków obu organizacji (PIN i TSÜAB) na temat rynku nasiennego obu krajów oraz rozpatrzenia możliwości rynkowych, w tym również nawiązanie współpracy pomiędzy tureckimi i polskimi przedsiębiorstwami nasiennymi.

       Centralny Ośrodek reprezentowali: Marcin Behnke - zastępca dyrektora COBORU, Elżbieta Radomska – kierownik Biura Współpracy z Zagranicą, oraz Marek Litka – kierownik Pracowni WGO Roślin Ogrodniczych. Zastępca dyrektora COBORU w swoim wystąpieniu zachęcał przedstawicieli hodowców tureckich do rejestracji odmian w Polsce.