Wyszukaj odmianę    Kontakty
Workshop „Tomato DUS testing”

       W dniach 22-23 sierpnia 2013 roku w Centrali COBORU, SDOO w Słupi Wielkiej i w ZDOO Śremie Wójtostwie odbyły się warsztaty dotyczące prowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian pomidora dla specjalistów z Albanii.

       Warsztaty te były realizowane w ramach „Multi-beneficiary program on the participation of EU candidate countries in the CPVO”, wspólnotowego programu, koordynowanego przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO).

       Uczestnikami warsztatów byli Pani Fatmira Allmuça z Ministerstwa Rolnictwa i Pan Halit Sulovari z Centrum Źródeł Genetycznych z Albanii oraz ze strony CPVO - Pani Urszula Braun-Młodecka.

       W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się z działalnością COBORU, procedurami związanymi z rejestracją i ochroną prawną odmian w Polsce, metodyką badań OWT pomidora oraz wymaganiami CPVO wobec biur badawczych, dotyczącymi przyznawania kompetencji do przeprowadzania badań OWT w celu przyznawania przez ten urząd hodowcom wspólnotowego wyłącznego prawa do odmian roślin. Ponadto program warsztatów obejmował wizytę w laboratorium i magazynie nasion prób wzorcowych odmian w SDOO w Słupi Wielkiej, a także zajęcia praktyczne dotyczące prowadzenia doświadczeń z pomidorem: doświadczeń OWT w SDOO w Słupi Wielkiej i doświadczeń WGO w SDOO w Śremie Wójtostwie.