Wyszukaj odmianę    Kontakty

Uczestnictwo w XIX Kongresie IFMA na SGGW w Warszawie

W dniach 22-23 lipca 2013 r., prof. dr hab. Edward S. Gacek wziął udział i wygłosił referat podczas XIX Kongresu IFMA (The International Farm Managament Association) organizowanego w Polsce na SGGW w Warszawie, w dniach 21-26 lipca, 2013.

Wiodącym tematem Kongresu IFMA w Warszawie było "Transformacja rolnictwa - między profilaktyką, nauką a konsumentem".

Kongres IFMA odbywa się co dwa lata w różnych krajach i na różnych kontynentach. W kongresach uczestniczą reprezentanci, zarówno sektora produkcji rolniczej , jak i pracowników nauki, decydentów publicznych a także organizacji związanych z sektorem agrobiznesu i zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich.

Główną szęść kongresu stanowiło sze sc sesji plenarnych poświęconych zagadnieniom transformacji w rolnictwie, ewolucji polityki rolnej, wkładowi nauki do rozwoju rolnictwa, przemianom rynkowym oraz rozwojowi technologii i produkcji rolnej na świecie.

Wiodące referaty wygłosili  m. in. prof. Leszek Balcerowicz. dr Jerzy Plewa (KE) oraz znani na świecie ekonomiści, jak  prof. Gerhard Schiefer (Bonn), prof. Scott Rozelle (Stanford), prof. David Harvey (New Castle) i inni.

Prof. Edward S. Gacek wygłosił referat wiodący pt. "Newest Developments in Plant Breeding" w sesji trzeciej, w którym przedstawił najnowsze kierunki prowadzonych obecnie prac hodowlanych w skali globalnej.

Szczegółowe informacje na temat XIX Kongresu IFMA można znaleźć na stronach internetowych (Kongres IFMA w SGGW, oraz www.ifma19. org).