Wyszukaj odmianę    Kontakty
Krajowa Konferencja z okazji piętnastolecia realizacji PDOiR
oraz rekomendacji odmian w Polsce

       W dniach 27-28 czerwca 2013 roku w Jarnołtówku i Głubczycach, na terenie województwa opolskiego, odbyła się Krajowa Konferencja z okazji XV-lecia realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR) oraz rekomendacji odmian w Polsce.

       Konferencja została zorganizowana przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, pod honorowym patronatem: Pana Stanisława Kalemby - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Józefa Sebesty – Marszałka Województwa Opolskiego, oraz Pana Ryszarda Wilczyńskiego – Wojewody Opolskiego.

       Celem konferencji było podsumowanie funkcjonowania systemu PDOiR oraz rekomedacji odmian w minionym piętnastoleciu, omówienie aktualnego stanu realizacji PDOiR i dyskusja nad dalszym utrwalaniem i umacnianiem systemu, z uwzględnieniem przewidywanych kieruków zmian w systemach badań i rekomendacji odmian na poziomie wspólnotowym.

       W dniu 27 czerwca br. na terenie Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „Ziemowit”, w Jarnołtówku k. Głuchołaz odbyła się sesja jubileuszowa oraz sesja naukowa Krajowej Konferencji, natomiast w drugim dniu uczestnicy konferencji zapoznali się z programem badawczym PDOiR i innymi badaniami odmianowymi na polach doświadczalnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach.

       W konferencji udział wzięli: Pan Jan Krzysztof Ardanowski – wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Pani Małgorzata Surawska – dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW; Członkowie Zarządów Województw – Antoni Konopka (woj. opolskie) i Jarosław Rzepa (woj. zachodniopomorskie); prezesi i członkowie zarządów izb rolniczych – panowie: Marek Borowski (z-ca prezesa KRIR), Józef Waligóra (honorowy prezes KRIR), Herbert Czaja i Marek Froelich (prezes i wiceprezes IR w Opolu), Roman Włodarz i Jan Grela (prezes i wiceprezes Śląskiej IR), Ryszard Czaicki (prezes Małopolskiej IR), Jan Heichel (prezes Warmińsko-Mazurskiej IR), Tadeusz Mochalski i Franciszek Baranowski (członkowie zarządu Dolnośląskiej IR), Grzegorz Jaczewski (wiceprezes Mazowieckiej IR), Robert Fatyga (członek zarządu Świętokrzyskiej IR), Andrzej Ługowski (członek zarządu Zachodniopomorskiej IR); zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Pan Dariusz Wiraszka; prezes Polskiej Izby Nasiennej – Pan Karol Marciniak; prezesi związków producentów: Pan Mariusz Olejnik (prezes KZPRiRB) i prof. Tadeusz Michalski (PZPK); przedstawiciele nauki rolniczej, m.in. profesorowie: Edward Arseniuk (dyrektor IHAR-PIB), Iwona Bartkowiak-Broda (IHAR-PIB), Marek Mrówczyński (IOR-PIB), Grażyna Podolska i Jerzy Grabiński (IUNG-PIB), Jan Kaczmarek i Henryk Bujak (UP Wrocław), Franciszek Rudnicki (UTP Bydgoszcz), Bogdan Kulig (UR Kraków); prezesi krajowych jednostek hodowlanych – Panowie: Józef Stec (KHBC w Straszkowie), Bernard Słoma (WHBC Poznań), Zdzisław Paszkiewicz (PHR Tulce), Andrzej Gil (MHR-HBP Kraków), Wojciech Błaszczak (HR Strzelce); członkowie Rady Konsultacyjnej COBORU i Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDOiR, członkowie Opolskiego Zespołu Wojewódzkiego PDOiR oraz pracownicy Centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także inni zaproszeni goście.

       Ponadto uroczystość uświetnili swym udziałem dyrektorzy i pracownicy jednostek zajmujących się rejestracją odmian z Białorusi, Czech, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Słowacji i Ukrainy. Razem dwadzieścia osób.
Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 200 osób.

       W pierwszym dniu konferencji osobom zasłużonym dla rozwoju PDOiR wręczono odznaczenia państwowe, resortowe, Marszałka Województwa Opolskiego i Prezesa Izby Rolniczej w Opolu oraz inne okolicznościowe adresy z okazji obchodzonego jubileuszu.