Wyszukaj odmianę    Kontakty
Delegacja Litewskiej Państwowej Inspekcji Roślin
(Valstybine Augalininkystes Tarnyba – VCA)
w SDOO w Krzyżewie.

       W dniach 20-21 czerwca 2013 roku w SDOO w Krzyżewie i podległych jej ZDOO gościliśmy delegację Litewskiej Państwowej Inspekcji Roślin (Valstybine Augalininkystes Tarnyba – VCA). Delegacji przewodniczyła Renata Kulackovaite – główny specjalista Wydziału Ochrony Odmian Roślin. W skład delegacji wchodzili Bronius Vaitonis – dyrektor Wileńskiego Oddziału, oraz kierownicy i główni specjaliści z oddziałów w Kownie, Pasvalys, Plunge, Utena, Silute: Virginija Savickiene, Vilija Petrauskiene, Arvydas Valentas, Ingrida Żutautiene, Saulius Gedvilas, Stase Cepeliene, Kristina Lukosiene.

       Program wizyty obejmował spotkanie w SDOO w Krzyżewie, ZDOO w Łyskach oraz ZDOO w Marianowie. W spotkaniach z kierownictwem SDOO w Krzyżewie, której przewodniczył dyrektor Bronisław Puczel, uczestniczyli inspektor COBORU Michał Dybowski oraz kierownicy i specjaliści z SDOO/ZDOO.

       Celem spotkania było zapoznanie się z badaniami WGO roślin rolniczych i warzywnych, zwiedzanie doświadczeń polowych. Ponadto przedstawiono zasady rejestracji i rekomendacji odmian roślin w Polsce.