Wyszukaj odmianę    Kontakty
Szkolenie metodyczne w zakresie prowadzenia badań WGO z roślinami strączkowymi

       W dniach 18-19 czerwca 2013 roku w Słupi Wielkiej przeprowadzono szkolenie metodyczne z zakresu prowadzenia badań wartości gospodarczej odmian (WGO) roślin strączkowych.

       Podczas szkolenia omówiono najważniejsze zagadnienia metodyczne związane z zakładaniem i prowadzeniem doświadczeń WGO z roślinami strączkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem agrotechniki, aktualnych możliwości stosowania środków ochrony roślin oraz elektronicznego systemu gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych. Zaprezentowano główne założenia aktualizowanej metodyki prowadzenia badań WGO z gatunkami roślin strączkowych.

       W programie szkolenia uwzględniono również informacje dotyczące badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian bobiku, grochu siewnego, łubinów i soi. W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy mogli zapoznać się z pracami hodowlanymi i prowadzeniem doświadczeń w Stacji Hodowli Roślin w Wiatrowie, która działa w ramach Poznańskiej Hodowli Roślin sp. z o.o., jednej z największych jednostek w kraju hodujących odmiany grochu siewnego i łubinów.

       W szkoleniu wzięło udział 55 specjalistów ze stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz z ODR w Białymstoku i P.W. w Falęcinie k. Torunia (podmiotów prowadzących doświadczenia PDOiR), a także inspektorzy COBORU.

       Organizatorzy szkolenia dziękują Poznańskiej Hodowli Roślin sp. z o.o. za przyjęcie grupy specjalistów w Wiatrowie i umożliwienie zapoznania się z warsztatem hodowli roślin.