Wyszukaj odmianę    Kontakty
Międzynarodowe seminarium „VCU Seminar” w Angers

       W dniach 4-5 czerwca 2013 roku w Angers (Francja) odbyło się międzynarodowe seminarium „VCU Seminar”, poświęcone problematyce przyszłych urzędowych badań wartości gospodarczej odmian w państwach członkowskich UE. Organizatorem seminarium była francuska jednostka odpowiedzialna m.in. za rejestrację odmian roślin - Le Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences (GEVES), mająca siedzibę w Beaucouzé, niedaleko Angers.

       Było to siódme z kolei spotkanie w ramach współpracy grupy roboczej, zajmującej się badaniem wartości gospodarczej odmian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, zainicjowanej przez COBORU w Krakowie w 2007 roku.

       Celem seminarium było omówienie sytemu badania wartości gospodarczej odmian kukurydzy. Drugim ważnym tematem były zmiany dotyczące urzędowych badań WGO, zaproponowane przez Komisje UE w ramach projektu nowego rozporządzenia nasiennego.

       W seminarium wzięło udział 31 specjalistów zajmujących się wartością gospodarczą odmian (WGO) z: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Francji, Litwy, Niemiec, Polski, Słowenii, Szwajcarii i z Węgier.

       Stronę polską reprezentowali prof. dr hab. Edward S. Gacek – dyrektor COBORU, oraz jego zastępca, mgr Marcin Behnke.

       Podczas seminarium prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił m.in. referat pt. „Evaluation of Genotype x Environment Interaction in registration and recommendation cereal trials in Poland”.

       W końcowej części seminarium przedyskutowano zagadnienia przyszłego kształtu badań WGO w UE, podkreślając ich znaczenie dla użytkowników.

       Kolejne, ósme z kolei spotkanie odbędzie się w Bułgarii w czerwcu 2014.