Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych

       W dniu 28 maja 2013 roku w Oddziale w Małyszynie, Hodowli Roślin SP. z o.o. w Strzelcach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych. W spotkaniu udział wzięli: przewodniczący Komisji, prof. dr hab. M. Mrówczyński; członkowie Komisji: prof. dr hab. K. Heller, prof. dr hab. I. Bartkowiak-Broda, prof. dr hab. A. Wojciechowski, T. Możejko – dyrektor Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp. Agencji Nieruchomości Rolnych, R. Mróz - Wojewódzki Inspektor WIORiN w Gorzowie Wlkp., A. Słodowa - przedstawiciel PSPO oraz kierownictwo i pracownicy Centralnego Ośrodka z zastępcą dyrektora COBORU – M. Behnke na czele, a także gospodarze spotkania z prezesem HR Strzelce – W. Błaszczakiem i jego zastępcą – Panem Z. Nitą.

       Program posiedzenia obejmował m.in. omówienie działalności hodowlanej i nasiennej Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o., ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku, omówienie kierunków badań i hodowli rzepaku oraz realizacji badań porejestrowych w sezonie 2012/2013, a także wizytację materiałów hodowlanych w oddziale w Małyszynie.

       Niniejszym Centralny Ośrodek składa podziękowania Panu prof. dr hab. Markowi Mrówczyńskiemu – przewodniczącemu Komisji, oraz prezesowi HR Strzelce – Panu Wojciechowi Błaszczakowi i jego współpracownikom za organizację wyjazdowego spotkania Komisji oraz gościnność.