Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej Centralnego Ośrodka
oraz szkolenie w zakresie zamówień publicznych

       W dniach 27 i 28 maja 2013 roku w siedzibie Centrali Centralnego Ośrodka odbyło się spotkanie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej, zespołu opiniodawczo-doradczego dyrektora Centralnego Ośrodka, któremu przewodniczyła Pani Maria Kozioł – dyrektor SDOO w Przecławiu. Przedmiotem posiedzenia było przeanalizowanie sytuacji ekonomicznej pięciu oddziałów terenowych. Dyrektorzy oddziałów przedstawili wyniki ekonomiczne osiągnięte w 2012 roku oraz przewidywane do osiągnięcia w 2013 roku. Ponadto przedstawiono i omówiono sytuację ekonomiczną całości jednostki oraz najważniejsze problemy do rozwiązania w 2013 roku.

       W dniu 28 maja 2013 r. odbyło się też szkolenie z zakresu zamówień publicznych. Szczegółowo omówiono ostatnią nowelizację ustawy prawo zamówień publicznych oraz przedyskutowano bieżące problemy związane z realizacją zamówień publicznych w SDOO. W szkoleniu uczestniczyli dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian oraz pracownicy zajmujący się realizacją zamówień publicznych.