Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta przedstawicieli COBORU na Litwie

       W dniach 22-24 maja 2013 roku dyrektor COBORU - prof. dr hab. Edward S. Gacek, zastępca dyrektora – mgr inż. Marcin Behnke, kierownik Zakładu Badania i Oceny WGO – mgr inż. Józef Zych, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą – mgr inż. Elżbieta Radomska oraz trzech dyrektorów SDOO: mgr inż. Barbara Mizdalska (Chrząstowo), dr inż. Kazimierz Pyziak (Głubczyce), mgr inż. Bronisław Puczel (Krzyżewo), a także Inspektor COBORU – mgr inż. Michał Dybowski, złożyli wizytę w Państwowej Inspekcji Roślinnej (Valstybine Augalininkystes Tarnyba), instytucji zajmującej się m.in. rejestracją i ochroną prawną odmian roślin na Litwie.

       Program wizyty obejmował spotkanie w Centrali Państwowej Inspekcji Roślinnej w Wilnie, w której ze strony litewskiej uczestniczyli m.in. Evaldas Zigmas Čijauskas (dyrektor naczelny), Arvydas Basiulis (zastępca dyrektora), Sigita Juciuviene (kierownik Departamentu Odmian Roślin) oraz Irena Kemeziene (zastępca kierownika Departamentu Odmian Roślin). Poza tym delegacja polska odwiedziła stacje doświadczalne oceny odmian w Pasvalys i Kaunas, a także Litewskie Centrum Badawcze dla Rolnictwa i Leśnictwa (Lietuvos Agrariniu ir Misku Mokslu Centras) w Dotnuva i jego oddział – Instytut Ogrodnictwa w Babtai.

       Celem wyjazdu było zapoznanie się z organizacją i działalnością Litewskiej Oceny Odmian (SPS), procedurami obowiązującymi w zakresie rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin oraz zakresem badań urzędowych, a także badaniami porejestrowymi i rekomendacją odmian do praktyki rolniczej na Litwie. Na spotkaniu w Centrali omówiono też przewidywane kierunki współpracy pomiędzy obiema instytucjami, w tym głównie w zakresie badania odrębności, wyrównania i trwałości odmian, a także współpracy przygranicznej w zakresie badań porejestrowych wartości gospodarczej odmian roślin.