Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Kadry Kierowniczej Centralnego Ośrodka

       W dniach 24-25 kwietnia 2013 roku w Słupi Wielkiej odbyła się narada Kadry Kierowniczej Centralnego Ośrodka, w której udział wzięli kierownicy komórek organizacyjnych Centrali, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian, inspektorzy Centralnego Ośrodka oraz główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian.

       Narada była poświęcona głównie podsumowaniu sytuacji finansowo-księgowej i ekonomiczno-gospodarczej COBORU w roku 2012 oraz realizacji planu badań i doświadczeń COBORU w sezonie wegetacyjnym 2012/2013. Ponadto poruszane były sprawy organizacyjno-prawne, a także tematy związane z audytem, kontrolą zarządczą, zamówieniami publicznymi i polityką inwestycyjną COBORU.