Wyszukaj odmianę    Kontakty
Szkolenia OWT

W dniach 15-18 kwietnia 2013 roku w Centrali Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyły się cztery jednodniowe szkolenia specjalistów ze stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, odpowiedzialnych za prowadzenie doświadczeń OWT odpowiednio odmian roślin rolniczych, warzywnych, ozdobnych i sadowniczych.

Szkolenia było poświęcone wdrażaniu i udoskonalaniu systemu EKP-OWT, czyli elektronicznych książek polowych dla doświadczeń OWT. Omówiono zmiany, które zostały wprowadzone przed bieżącym sezonem doświadczalnym, w tym korzystanie z programu STEN i urządzeń pomiarowych oraz nową aplikację umożliwiającą przeprowadzenie analizy statystycznej. Po wykładach zorganizowano ćwiczenia praktyczne przy komputerach połączone z indywidualnymi konsultacjami specjalistów.

W szkoleniach łącznie wzięło udział 47 specjalistów z 13 stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz 22 osoby z Centrali Centralnego Ośrodka.