Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Inspektorów Centralnego Ośrodka
z kadrą kierowniczą Centrali Centralnego Ośrodka

      W dniu 20 marca 2013 roku w Centrali Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się wiosenne spotkanie Inspektorów Centralnego Ośrodka z kadrą kierowniczą Centrali Centralnego Ośrodka.

      Spotkanie poświęcone było omówieniu działalności inspektorów Centralnego Ośrodka w drugiej połowie 2012 roku, w tym wynikom jesiennych lustracji, oraz omówieniu założeń merytorycznych do realizacji planu badań i doświadczeń w 2013 roku. Na spotkaniu podsumowano również organizację Regionalnych Konferencji Metodycznych COBORU, zorganizowanych przez inspektorów w styczniu i marcu br.