Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powierzenie obowiązków Zastępcy dyrektora ds. finansowych - Głównego księgowego COBORU Panu mgr Tomaszowi Balcerskiemu

      Z dniem 1 marca 2013 roku Panu mgr Tomaszowi Balcerskiemu powierzono pełnienie obowiązków Zastępcy dyrektora ds. finansowych - Głównego księgowego Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

      Zastępca dyrektora odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z planowaniem finansowym i rachunkowością Centralnego Ośrodka, kieruje Biurem Finansów i Księgowości oraz sprawuje nadzór nad działalnością finansowo-ksiegową w podległych oddziałach terenowych. Równocześnie pełni funkcję głównego księgowego COBORU.