Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy

      W dniu 21 lutego 2013 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy w kadencji 2013-2016.

      Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian kukurydzy, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie rejestracji odmian, wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2012 roku o nasiennictwie.

      Na spotkaniu z hodowcami i użytkownikami odmian Dyrektor Centralnego Ośrodka – prof. dr hab. Edward S. Gacek wręczył członkom Komisji nominacje na kadencję 2013-2016. W skład Komisji w obecnej kadencji wchodzą:

1. dr inż. Paweł Bereś zastępca kierownika Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
2. dr hab. Henryk Bujak, prof. nadzw. kierownik Katedry Hodowli i Nasiennictwa na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
3. prof. dr hab. Tadeusz Michalski prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy; Katedra Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
4. mgr inż. Eugeniusz Piątek dyrektor Biura Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, Poznań
5. dr hab. Zbigniew Podkówka, prof. nadzw. Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologicznio-Przyrodniczego w Bydgoszczy
6. mgr inż. Władysław Podłowski członek zarządu, dyrektor ds. produkcji roślinnej Kombinatu Rolnego Kietrz
7. dr inż. Tadeusz Solarski wiceprezes zarządu Polskiego Związek Producentów Roślin Zbożowych, Radzików
8. dr inż. Tadeusz Szymańczak rzecznik prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Radzików
9. dr inż. Roman Warzecha kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.

      W trakcie właściwego posiedzenia Komisji jej członkowie wybrali dr Romana Warzechę na przewodniczącego Komisji oraz prof. Tadeusza Michalskiego na jego zastępcę. Komisja pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 16 nowych odmian kukurydzy. Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru następujących odmian:

- Amamonte (d. KXA9148) – odmiana mieszańcowa czteroliniowa (DC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Colisee (d. KXA9306) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Danubio (d. SL29065) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Linz (Centrala Nasienna Środa Śl. sp. z o.o.)
- Dynamite (d. MGM186109) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Maisadour Polska sp. z o.o.
- ES Carmen (d. ESZ1203) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Saaten sp. z o.o. Oddział w Polsce
- ES Cockpit (d. ESZ0201) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Saaten sp. z o.o. Oddział w Polsce
- ES Convent (d. ESZ0212) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Euralis Saaten sp. z o.o. Oddział w Polsce
- Konkurent (d. SMH 29210) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 230-240; przydatna do użytkowania na ziarno; hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
- Kosmal (d. SMH 30410) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
- Kosynier (d. SMH 29110) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 220-230; przydatna do użytkowania na ziarno; hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
- Millesim (d. KXA9331) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Mosso (d. SL18036) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Saatbau Linz (Centrala Nasienna Środa Śl. sp. z o.o.)
- Odilo (d. SL19243) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Linz (Centrala Nasienna Środa Śl. sp. z o.o.)
- P0746 – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); Późna, FAO 320; przydatna do użytkowania na bioenergię i kiszonkę; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce
- P8400 (d. X8S784) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240-250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce
- Rosomak (d. SMH 29710) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260-270; przydatna do użytkowania na ziarno; hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR