Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych

      W dniu 20 lutego 2013 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych w kadencji 2013-2016.

      Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian roślin oleistych i włóknistych, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian roślin oleistych i włóknistych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie rejestracji odmian, wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2012 roku o nasiennictwie.

      Na spotkaniu z hodowcami i użytkownikami odmian Dyrektor Centralnego Ośrodka – prof. dr hab. Edward S. Gacek wręczył członkom Komisji nominacje na kadencję 2013-2016. W skład Komisji w obecnej kadencji wchodzą:

1. prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda kierownik Oddziału w Poznaniu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
2. prof. dr hab. Wojciech Budzyński kierownik Katedry Agrotechnologii i Zarządzania Produkcją Roślinną na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
3. mgr inż. Ewa Grzankowska Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.
4. prof. dr hab. Krzysztof Heller kierownik Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
5. dr inż. Andrzej Kubacki dyrektor Zakładu Przetwórstwa „LENKON” w Stęszewie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
6. prof. dr hab. Marek Mrówczyński Zakład Badania Środków Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
7. mgr inż. Mariusz Olejnik prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
8. mgr inż. Marek Radwański prezes Zarządu Polskiej Izby Lnu i Konopi, Poznań
9. prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski kierownik Zakładu Cytogenetyki, Embriologii i Kultur in Vitro Katedry Genetyki i Hodowli Roślin na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

      W trakcie właściwego posiedzenia Komisji jej członkowie wybrali prof. Marka Mrówczyńskiego na przewodniczącego Komisji oraz prof. Krzysztofa Hellera na jego zastępcę. Komisja pozytywnie zaopiniowała zamierzenia odnośnie wpisania do krajowego rejestru 15 nowych odmian roślin oleistych. Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru następujących odmian roślin oleistych:

Rzepak ozimy
- Ametyst (d. SWO SV 5310) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Lantmännen SW Seed sp. z o.o.
- Arsenal (NSA 09/190) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Brendy (d. BKH 3510) - odmiana populacyjna; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- DK Exclusiv (d. CWH 172) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
- DK Impression CL (d. WRH 400) - odmiana mieszańcowa, Typu Clearfield (odporność na substancję czynną imazamoks herbicydu Cleravis); zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Emir (d. RAP 364) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Garou (d. SLM 1001) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Harry (d. RAW 1083-055) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Centrala Nasienna sp. z o.o.
- Konkret (d. BOH 5610) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Mercedes (d. NPZ 1005) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Minerva (d. RAP 384) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Quartz (d. MH 04 AQ 015) – odmiana populacyjna; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Rotona (d. RAP 386) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Skater (d. NPZ 0901) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- SY Marten (d. RNX3930) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
 
Rzepak jary
- Doktrin (d. DLE 1108) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Lennon (d. SW P2855) – odmiana populacyjna; zgłaszający: Lantmännen SW Seed sp. z o.o.