Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych

      W dniu 19 lutego 2013 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2013-2016.

      Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian zboż, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian zbóż, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie rejestracji odmian, wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2012 roku o nasiennictwie.

      Na spotkaniu z hodowcami i użytkownikami odmian Dyrektor Centralnego Ośrodka – prof. dr hab. Edward S. Gacek, wręczył członkom Komisji nominacje na kadencję 2013-2016. W skład Komisji w obecnej kadencji wchodzą:

1. dr hab. Dariusz Jaskulski, prof. nadzw. kierownik Katedry Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2. dr inż. Ryszard Jaworski dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
3. prof. dr hab. Marek Korbas kierownik Zakładu Mikologii Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
4. prof. dr hab. Wiesław Koziara dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
5. dr hab. Józef Pilch, prof. nadzw. Zakład Roślin Zbożowych w Krakowie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
6. prof. dr hab. Grażyna Podolska kierownik Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
7. mgr inż. Jadwiga Rothkaehl Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
8. dr hab. Stefan Stojałowski, prof. nadzw. Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
9. dr hab. Władysław Szempliński, prof. nadzw. Katedra Agrotechnologii i Zarządzania Produkcją Roślinną na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

      W trakcie właściwego posiedzenia Komisji jej członkowie wybrali prof. Wiesława Koziarę na przewodniczącego Komisji oraz prof. Marka Korbasa na jego zastępcę. Komisja pozytywnie zaopiniowała zamierzenia COBORU odnośnie wpisania do krajowego rejestru 30 nowych odmian zbóż.

      Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru 18 odmian zbóż:

Jęczmień jary
- Argento (d. NOS 14292-59) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Hajduczek (d. STH 8110) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- KWS Atrika (d. KWS 10/214) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Orphelia (d. KWS 09/328) - odmiana typu browarnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Nokia (d. MH 06 NK 12) - odmiana typu browarnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Oberek (d. STH 8210) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Olympic (d. LSB 0326.5) - odmiana typu browarnego; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- Penguin (d. SJ072344) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Soldo (d. NORD 08/1106) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 
Owies zwyczajny
- Komfort (d. STH 9110) - odmiana pastewna żółtoiarnista; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 
Pszenica zwyczajna jara
- Struna (d. CHD 97/06-8/07) - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 
Pszenica zwyczajna ozima
- Arktis (d. LEU 60210) - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Lavantus (d. STRU 071908.2) - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 
Żyto ozime
  Antonińskie (d. AND 12) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
  Dańkowskie Rubin (d. CHD 62) - odmiana populacyjna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
  SU Satellit (d. HYH251) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
  SU Spektrum (d. HYH267) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
  Tur (d. RPD 2) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
    

      Natomiast wydanie postanowień o zamiarze wpisania do krajowego rejestru oraz podjęcie ostatecznych decyzji w sprawie 12 odmian zbóż ozimych zostało z konieczności odroczone do jesieni 2013 roku i jest uwarunkowane uzyskaniem przez te odmiany pozytywnego wyniku badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) w roku 2013. Sytuacja ta jest związana z utratą wyników badań OWT w 2012 roku, na skutek dyskwalifikacji badań związanej z dużymi stratami roślin po zimie 2011/2012. Decyzje te dotyczą następujących odmian:

Jęczmień ozimy
- Kobuz (d. WTD 1000) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
- SU Melania (d. NORD 06067/5) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Zenek (d. 178-43 S) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 
Pszenica zwyczajna ozima
- Artist (d. LEU 90218) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- KWS Livius (d. KW 10275-08) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Florus (d. STRU 071934.1) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Pengar (d. BB 281606) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Fakir (d. Hadm 04969-06) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Lantmännen SW Seed sp. z o.o.
- Mateusz (d. WB 511306) - odmiana pastewna (C); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 
Pszenżyto ozime
  Kresowiak (d. MAH 6210) - odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
  Palermo (d. DL 1049/05) - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
  Transfer (d. MAH 6110) - odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR