Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych

      W dniu 14 lutego 2013 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych w kadencji 2013-2016.

      Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian roślin pastewnych, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian roślin pastewnych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie rejestracji odmian wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2012 roku o nasiennictwie.

      Na spotkaniu z hodowcami i użytkownikami odmian Dyrektor Centralnego Ośrodka – prof. dr hab. Edward S. Gacek wręczył członkom Komisji nominacje na kadencję 2013-2016. W skład Komisji w obecnej kadencji wchodzą:

1. dr hab. Jerzy Barszczewski kierownik Zakładu Łąk i Pastwisk Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach
2. mgr inż. Leszek Chmielnicki wiceprezes Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu; prezes Przedsiębiorstwa Nasiennego "ROLNAS" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
3. prof. dr hab. Gabriel Fordoński kierownik Katedry Diagnostyki i Patofizjologii Roślin na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
4. prof. dr hab. Kazimierz Jankowski kierownik Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni Instytutu Agronomii na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
5. prof. dr hab. Andrzej Kotecki kierownik Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
6. prof. dr hab. Stanisław Krzywiecki Katedra Żywienia i Paszoznawstwa na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
7. prof. dr hab. Jerzy Księżak kierownik Zakładu Uprawy Roślin Pastewnych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
8. prof. dr hab. Janusz Prusiński kierownik Zakładu Produkcji Nasiennej w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
9. prof. dr hab. Piotr Stypiński kierownik Katedry Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
10. prof. dr hab. Wojciech Święcicki kierownik Pracowni Analizy Genomu w Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

      W trakcie właściwego posiedzenia Komisji jej członkowie wybrali prof. Piotra Stypińskiego na przewodniczącego Komisji oraz prof. Gabriela Fordońskiego na jego zastępcę. Komisja pozytywnie zaopiniowała zamierzenia COBORU odnośnie wpisania do Krajowego Rejestru sześciu nowych odmian roślin pastewnych. Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru następujących odmian roślin pastewnych:

Soja
- Mavka - zgłaszający: AgroYoumis PL sp. z o.o.
 
Kostrzewa łąkowa
- Amelka (d. AND 1009) - odmiana pastewna, bardzo wczesna, do użytkowania kośnego na łąki; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 
Życica trwała / rajgras angielski
- Baronka (d. BAH 209) - odmiana pastewna, tetraploidalna, średniopóźna, do użytkowania wielokośnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Bartążek sp. z o.o. Grupa IHAR
 
Życica wielokwiatowa / rajgras włoski
- Temida (d. SZD 234) - odmiana pastewna, tetraploidalna, średniopóźna, do użytkowania kośnego polowego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 
Życica wielokwiatowa westerwoldzka/rajgras holenderski
  Kajana (d. MHR-ZT-0311) - odmiana pastewna, tetraploidalna, średniowczesna, do użytkowania polowego; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin – HBP sp. z o.o.