Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka

      W dniu 13 lutego 2013 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka w kadencji 2013-2016.

      Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian ziemniaka, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian ziemniaka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie rejestracji odmian wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.

      Na spotkaniu z hodowcami i użytkownikami odmian Dyrektor Centralnego Ośrodka – prof. dr hab. Edward S. Gacek, wręczył członkom Komisji nominacje na kadencję 2013-2016. W skład komisji obecnej kadencji wchodzą:

1. prof. dr hab. Franciszek Borówczak Katedra Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
2. mgr inż. Krzysztof Gawęcki członek Zarządu TOP FARMS Głubczyce
3. mgr inż. Wanda Gwara dyrektor Pionu Kontraktacji i Skupu w Przedsiębiorstwie Przemysłu Rolnego PEPEES w Łomży
4. prof. dr hab. Michał Hurej kierownik Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
5. mgr inż. Ewa Janczak Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, koordynator Zespołu Systemów Produkcji i Standardów Jakościowych Oddział Kościerzyn
6. mgr inż. Waldemar Koński prezes Zarządu Firmy Białuty w Białutach
7. dr inż. Wojciech Nowacki kierownik Oddziału w Jadwisinie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
8. dr inż. Krzysztof Nowak prezes Zarządu Centrali Nasiennej w Sieradzu
9. prof. dr hab. Wanda Wadas Katedra Warzywnictwa na Wydziale Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
10. prof. dr hab. Kazimiera Zgórska Katedra Biochemii i Biotechnologii na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie

      W trakcie właściwego posiedzenia Komisji jej członkowie wybrali prof. Michała Hureja na przewodniczącego Komisji oraz dr Wojciecha Nowackiego na jego zastępcę. Komisja pozytywnie zaopiniowała zamierzenia COBORU odnośnie wpisania do krajowego rejestru sześciu nowych odmian ziemniaka. Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru następujących odmian ziemniaka:

- Bogatka (d. ZAH 18610) - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy; zgłaszający: HZ Zamarte, Grupa IHAR sp. z o.o.
- Eurostar - odmiana jadalna średniopóźna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do lekko mączystego, przydatna do produkcji frytek; zgłaszający: KWS Polaska sp. z o. o.
- Laskara (d. STB 17211) - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do lekko mączystego; zgłaszający: PMHZ Strzekęcin sp. z o.o.
- Lavinia (d. E 04/479/706) - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy, przydatna do produkcji chipsów; zgłaszający: Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o.
- Malaga (d. ZAH 19010) - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do lekko mączystego; zgłaszający: HZ Zamarte, Grupa IHAR sp. z o.o.
- Mondeo (d. SM-99-5107) - odmiana jadalna średniopóźna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do lekko mączystego; zgłaszający: KWS Polaska sp. z o. o.