Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka

      W dniu 11 lutego 2013 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka w kadencji 2013-2016.

      Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian buraka, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian buraka będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie rejestracji odmian wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2012 roku o nasiennictwie.

      Na spotkaniu z hodowcami i użytkownikami odmian Dyrektor Centralnego Ośrodka – prof. dr hab. Edward S. Gacek, wręczył członkom Komisji nominacje na kadencję 2013-2016. W skład komisji w obecnej kadencji wchodzą:

1. dr inż. Andrzej Baryga dyrektor Oddziału Cukrownictwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
2. mgr inż. Maciej Grobelny Pfeifer & Langen Polska S.A.
3. mgr inż. Dariusz Grzenkowitz Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
4. mgr inż. Kazimierz Kobza dyrektor Biura Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego
5. dr inż. Mirosław Nowakowski kierownik Oddziału w Bydgoszczy Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
6. dr hab. Jacek Piszczek, prof. nadzw. kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej w Toruniu Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
7. mgr inż. Władysław Podłowski członek zarządu, dyrektor ds. produkcji roślinnej Kombinatu Rolnego w Kietrzu
8. prof. dr hab. Elwira Śliwińska kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Cytometrii na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
9. prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński prodziekan do spraw studentów - kierunek Rolnictwo Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
10. prof. dr hab. Lesław Zimny Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni na Wydziale Biologiczno-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

      W trakcie właściwego posiedzenia Komisji jej członkowie wybrali prof. Jacka Piszczka na przewodniczącego Komisji oraz prof. Zdzisława Wyszyńskiego na jego zastępcę. Komisja pozytywnie zaopiniowała zamierzenia COBORU odnośnie wpisania do krajowego rejestru 15 nowych odmian buraka cukrowego. Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru następujących odmian buraka cukrowego:

- Abondamax - odmiana typu normalno-plennego. Zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
- Alarm (d. SR-476) - odmiana typu normalnego. Zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o. o.
- Basilius (d. ST 12127) - odmiana typu normalno-plennego. Zgłaszający: Strube Polska sp. z o. o.
- Belino - odmiana typu plennego. Zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
- Desperado (d. SR-494) - odmiana typu plennego. Zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o. o.
- Favorita KWS (d. 1K219) - odmiana typu normalnego. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o. o.
- Gallant (d. MA2034) - odmiana typu normalnego. Zgłaszający: Maribo Seed Poland sp. z o.o.
- Gardenia KWS (d. 1K185) - odmiana typu plennego. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o. o.
- Gellert (d. ST 12161) - odmiana typu cukrowego. Zgłaszający: Strube Polska sp. z o. o.
- Jampol (d. KTA 1017) - odmiana typu normalnego. Zgłaszający: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego
sp. z o. o.
- Manitou (d. SR-496) - odmiana typu cukrowego. Zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o. o.
- Pikador (d. MA2086) - odmiana typu normalnego. Zgłaszający: Maribo Seed Poland sp. z o.o.
- Primavera KWS (d. 1K236) - odmiana typu normalno-plennego. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o. o.
- Steffka KWS (d. 1K201) - odmiana typu normalnego. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o. o.
- Telimena (d. PPW 3610) - odmiana typu normalno-plennego. Zgłaszający: Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o. o.