Wyszukaj odmianę    Kontakty
Konferencja naukowa „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”

      W dniach 4-8 lutego 2013 roku w Zakopanem odbyła się konferencja naukowa „Nauka dla hodowli nasiennictwa roślin uprawnych” zorganizowana przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Komitetem Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin. Patronat nad konferencją objęli Wicepremier Rządu RP i Minister Gospodarki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

      W czasie konferencji dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward S. Gacek, wygłosił referat wprowadzający pt. „Ochrona własności intelektualnej a prawo do odmiany – czy aktualne rozwiązania prawne wymagają udoskonaleń?”, oraz przewodniczył sesji plenarnej. Prof. dr hab. Edward S. Gacek podczas swojej prezentacji omówił najważniejsze aktualne aspekty prawne stosowania roślinnych zasobów genowych, ochrony patentowej wynalazków biotechnologicznych, a także zasady stosowania prawa hodowców do odmian roślin, w kontekście rozwoju nauki oraz potrzeb i wyzwań stojących przed współczesną hodowlą roślin.