Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada kadry finansowo-księgowej COBORU

      W dniach od 31 stycznia do 1 lutego 2013 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyła się narada kadry finansowo-księgowej, w której udział wzięli pracownicy działów księgowych Centrali oraz Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian. Podczas spotkania główny księgowy Centralnego Ośrodka – mgr Tomasz Balcerski, omówił bieżące zagadnienia związane z zamknięciem 2012 roku oraz zaprezentował przyjęte od 2013 roku zmiany w systemie rachunkowości Centralnego Ośrodka. W trakcie narady przeprowadzono cykl szkoleń, w tym m.in. z zakresu zmian w przepisach prawa podatkowego oraz przepisach dotyczących rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych. W dniu 1 lutego 2013 roku odbyły się również konsultacje z przedstawicielami firmy Sage, w związku z rozwojem i aktualizacją systemu informatycznego (Systemu Zarządzania Forte).