Wyszukaj odmianę    Kontakty
Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Kołobrzegu

      W dniach 22-23 stycznia 2013 roku w Kołobrzegu w „Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO” odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli pracownicy Stacji i Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian oraz jednostek realizujących doświadczenia w ramach programu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR) z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

      Podczas konferencji dyrektor Centralnego Ośrodka - prof. dr hab. Edward Gacek, podsumował dwuletni okres funkcjonowania Centralnego Ośrodka jako Agencji Wykonawczej. Ponadto omówiono najistotniejsze zmiany dotyczące rejestracji odmian roślin, które wprowadza ustawa z dnia 9 listopada 2012 roku o nasiennictwie. Przypomniano najistotniejsze zagadnienia dotyczące prowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian oraz badań wartości gospodarczej odmian (WGO). Program konferencji obejmował również referaty omawiające aktualne zagadnienia z zakresu hodowli i uprawy roślin. Poza tym przeprowadzono warsztaty metodyczne dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi, osób prowadzących badania OWT oraz osób prowadzących badania WGO, w tym PDOiR.

      W związku z przypadającym w 2013 roku jubileuszem 15-lecia realizacji programu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego, konferencja była też okazją do podziękowania i wręczenia przez dyrektora Centralnego Ośrodka okolicznościowych adresów dla reprezentantów jednostek spoza COBORU, które od wielu lat prowadzą doświadczenia w ramach PDOiR.

      W szkoleniu wzięło udział ponad 120 specjalistów ze stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz innych jednostek realizujących doświadczenia PDOiR.