Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ZDOO Białogard

       W dniu 29 grudnia 2012 roku w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Białogardzie gościliśmy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Stanisława Kalembę. Minister miał okazję do zapoznania się z działalnością Centralnego Ośrodka, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego, w tym jego znaczenia dla polskiego rolnictwa. Omówiono również najistotniejsze problemy, jakie nurtują naszą firmę, a zwłaszcza niedobór środków na inwestycje i brak rewaloryzacji środków na działalność badawczo-doświadczalną.

       Centralny Ośrodek reprezentowali: dr inż. Dariusz Rawicki - dyrektor SDOO w Szczecinie Dąbiu, któremu podlega ZDOO w Białogardzie, mgr inż. Anna Werelich - zastępca dyrektora SDOO w Szczecinie Dąbiu, kierująca bezpośrednio ZDOO w Białogardzie oraz mgr inż. Józef Mak – inspektor Centralnego Ośrodka.

       Na terenie ZDOO w Białogardzie odbyło się też spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wójtami i burmistrzami ościennych miast i gmin oraz przedstawicielami samorządu rolniczego. W spotkaniu wzięli równieżudział dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Pan Jarosław Rzepa (główny organizator spotkania) oraz wicewojewoda zachodniopomorski – Pan Ryszard Mićko.