Wyszukaj odmianę    Kontakty
Pożegnanie inż. Jarosława Framskiego -
Kierownika Działu Planowania Finansowo-Gospodarczego oraz SDOO

       W dniu 14 grudnia 2012 roku w Słupi Wielkiej odbyło się uroczyste pożegnanie przez Dyrekcję Centralnego Ośrodka inż. Jarosława Framskiego – Kierownika Działu Planowania Finansowo-Gospodarczego oraz SDOO w Centralnym Ośrodku w Słupi Wielkiej, w związku z jego przejściem na emeryturę.

      Inż. Jarosław Framski rozpoczął pracę w Centralnym Ośrodku w 1972 roku. Działem Planowania Finansowo-Gospodarczego oraz SDOO kierował od roku 1998.

      Dziękując inż. Jarosławowi Framskiemu za wieloletnią współpracę, dyrektor Centralnego Ośrodka, prof. dr Edward S. Gacek, podkreślił jego duży wkład w organizację działalności gospodarczej i finansowej stacji doświadczalnych. Ponadto podziękował za sumienność, niezwykłe poświęcenie i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

      Żegnając się z Dyrekcją i Pracownikami COBORU, inż. Jarosław Framski podziękował za życzliwość zarówno ze strony Centrali Centralnego Ośrodka, jak i stacji doświadczalnych oceny odmian, z którymi przez długie lata współpracował.