Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie organizacyjne obchodów jubileuszu 15-lecia utworzenia PDOiR

       W dniu 11 grudnia 2012 roku w Głubczycach odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu spraw związanych z organizacją Jubileuszu obchodów piętnastolecia utworzenia programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego oraz rekomendacji odmian do praktyki rolniczej.

      W spotkaniu m.in. udział wzięli: dyrektor Centralnego Ośrodka – prof. dr hab. Edward S. Gacek, wraz z pracownikami Centrali COBORU i SDOO, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDOiR – Pan Mariusz Olejnik, wicemarszałek województwa opolskiego – Pan Antoni Konopka, prezes Izby Rolniczej w Opolu – Pan Herbert Czaja, dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie – Pan Henryk Zamojski, Wicewojewoda Opolski – Pan Antoni Jastrzębski, prezesi KR Kietrz, TopFarms Głubczyce oraz RSP Charbielin.

      Na spotkaniu postanowiono o organizacji jubileuszu na terenie województwa opolskiego w dniach 27-28 czerwca 2013 roku oraz powołano regionalny komitet organizacyjny, a także wstępnie omówiono program i miejsce obchodów jubileuszu.