Wyszukaj odmianę    Kontakty
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy COBORU i SPS (Litwa)

       W dniu 14 listopada 2012 roku w Goniądzu (powiat Mońki) odbyło się spotkanie kierownictwa i specjalistów Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) oraz Państwowej Inspekcji Roślin (SPS) z Wilna (Litwa). W spotkaniu ze strony polskiej wzięli udział: prof. dr hab. Edward S. Gacek (dyrektor COBORU), mgr inż. Marcin Behnke (zastępca dyrektora COBORU), mgr inż. Elżbieta Radomska (kierownik Biura Współpracy z Zagranicą COBORU) i mgr inż. Bronisław F. Puczel (dyrektor SDOO w Krzyżewie), natomiast ze strony litewskiej: Evaldas Zigmas Čijauskas (dyrektor naczelny SPS), Arvydas Basiulis (zastępca dyrektora SPS), Sigita Juciuviene (kierownik Departamentu Odmian Roślin SPS) oraz Irena Kemeziene (zastępca kierownika Departamentu Odmian Roślin SPS).

      Na spotkaniu omówiono przewidywane kierunki współpracy pomiędzy wymienionymi instytucjami, w tym głównie w zakresie badania odrębności, wyrównania i trwałości odmian, a także współpracy przygranicznej w zakresie badań porejestrowych wartości gospodarczej odmian roślin.

      Na koniec spotkania podpisano stosowne porozumienie o dwustronnej współpracy.