Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej Centralnego Ośrodka

       W dniu 9 listopada 2012 roku w siedzibie Centrali Centralnego Ośrodka odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej, nowego zespołu opiniodawczo-doradczego dyrektora Centralnego Ośrodka. Zadaniem zespołu będzie opiniowanie kierunków i założeń funkcjonowania Centralnego Ośrodka oraz występowanie z inicjatywami w zakresie struktury organizacyjnej, gospodarki finansowej, polityki inwestycyjnej, działalności doświadczalnej, działalności rolniczej i innych istotnych spraw dla jednostki.

      W skład rady wchodzi siedmiu dyrektorów Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian: mgr inż. Anna Kamińska (SDOO w Zybiszowie), mgr inż. Grzegorz Koszucki (SDOO w Słupi Wielkiej), mgr inż. Maria Kozioł (SDOO w Przecławiu), dr inż. Przemysław Majchrowski (SDOO w Sulejowie), dr inż. Stefan Paczocha (SDOO w Słupi), mgr inż. Henryk Pastuszek (SDOO we Wrócikowie), mgr inż. Norbert Styrc (SDOO w Pawłowicach).

      Członkowie Rady spośród własnego grona dokonali wyboru przewodniczącego Rady i jego zastępcy. Przewodniczącą Rady została mgr inż. Maria Kozioł, a zastępcą mgr inż. Norbert Styrc.

      Ponadto na spotkaniu omówiono zasady dalszej pracy Rady oraz najistotniejsze bieżące problemy w sprawie funkcjonowania Centralnego Ośrodka, w tym stacji doświadczalnych oceny odmian.