Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie przedstawicieli PSPO, KZPR i COBORU

       W dniu 6 listopada 2012 roku w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju – PSPO (R. Rybacki, L. Kempczyński, R. Sadowy, A. Słodowa), Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku – KZPR (M. Olejnik, R. Białachowski, J. Młodecki) oraz Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (M. Behnke, J. Zych, J. Broniarz, A. Stroiwąs).

      Spotkanie było poświęcone podsumowaniu wprowadzonych od sezonu 2012/2013 zmian sytemu badań rzepaku ozimego, prowadzonych w ramach programu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR), oraz omówieniu zasad oraz planu dalszej współpracy w tym zakresie pomiędzy PSPO, KZPR i COBORU.

      Ponadto Centralny Ośrodek poinformował zebranych o dokonanych zmianach systemu upowszechniania wyników badań i doświadczeń PDOiR, głównie poprzez Internet.