Wyszukaj odmianę    Kontakty
Międzynarodowe seminarium „VCU Seminar” w Dreźnie

       W dniach 16-17 października 2012 roku w Dreźnie (Niemcy) odbyło się międzynarodowe seminarium „VCU Seminar”, poświęcone problematyce przyszłych urzędowych badań wartości gospodarczej odmian w państwach członkowskich UE. Organizatorem seminarium była niemiecka jednostka rejestrowa Bundessortenamt z Hannoveru.

      Było to szóste z kolei spotkanie w ramach współpracy grupy roboczej, zajmującej się badaniem wartości gospodarczej odmian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, zainicjowanej przez COBORU w Krakowie w 2007 roku.

      Celem seminarium było omówienie sytemu badania wartości gospodarczej odmian jęczmienia. Drugim ważnym tematem były zmiany dotyczące urzędowych badań WGO, proponowane przez Komisje UE w ramach przeglądu prawa wspólnotowego.

      W seminarium wzięło udział 32 specjalistów zajmujących się wartością gospodarczą odmian (WGO) z: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwajcarii i z Węgier.

      Stronę polską reprezentowali prof. dr hab. Edward S. Gacek – dyrektor COBORU, oraz mgr Andrzej Najewski i mgr Piotr Tokarski z Zakładu Badania Wartości Gospodarczej Odmian COBORU.

      Prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił referat programowy pt. „Possible modification of VCU testing procedures in the UE in the light of sustainable and environment friendly agricultural needs”.

      W końcowej części seminarium przedyskutowano zagadnienia przyszłego kształtu badań WGO w UE, w kontekście poprawy ich efektywności i harmonizacji na obszarze Wspólnoty. Stosowny raport z seminarium zostanie przedłożony do wykorzystania przez Komisje UE i państwa członkowskie.

      Kolejne, siódme z kolei spotkanie odbędzie się w Angers we Francji w dniach 4-5 czerwca 2013.