Wyszukaj odmianę    Kontakty
Seminarium poświęcone aktualnym wynikom badań i doświadczeń PDOiR w Rejonie Północnym

       W dniu 13 października 2012 roku w Poganicach k. Lęborka odbyło się seminarium „Wpływ postępu biologicznego na efektywność rolnictwa”, które poprowadził dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, prof. dr hab. Edward Gacek. Głównym tematem spotkania było omówienie aktualnych wyników badań i doświadczeń PDOiR w Rejonie Północnym. Oprócz przedstawicieli stacji i zakładów doświadczalnych z Rejonu Północnego, w spotkaniu wzięli udział Kazimierz Sumisławski – dyrektor Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Andrzej Kania – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku, Andrzej Okrój – dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Ryszard Krupa – Prezes Agrico Polska, Grzegorz Jaworski – Wójt Gminy Damnica, oraz Tomasz Trzmielewski – przedstawiciel firmy DuPont Polska.

      Podczas seminarium prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił referat Gospodarcze znaczenie wprowadzanie nowych odmian roślin do praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej produkcji roślin.

      W dalszej części spotkania, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa, mgr inż. Bolesław Giczewski, wręczył złote Odznaki Honorowe SITR dyrektorowi COBORU w Słupi Wielkiej, prof. dr. hab. Edwardowi Gackowi, oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku, Andrzejowi Kani. Srebrne Odznaki Honorowe otrzymali dyrektor Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Kazimierz Sumisławski, oraz Inspektor Centralnego Ośrodka, Józef Mak.