Wyszukaj odmianę    Kontakty
Puchar ministra rolnictwa dla prof. dra hab. Edwarda S. Gacka

       W dniu 7 października 2012 roku, podczas XIV Dni Kukurydzy Woj. Mazowieckiego i Łódzkiego, dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, prof. dr hab. Edward S. Gacek, otrzymał puchar ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Stanisława Kalemby, za szczególne osiągnięcia w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego dla rozwoju uprawy kukurydzy w Polsce.