Wyszukaj odmianę    Kontakty
Konferencja „Rośliny strączkowe i motylkowate – cenny element obecnej i przy-szłej WPR”

       W dniach 5-6 października 2012 roku w Prusimiu k. Skwierzyny odbyła się konferencja „Rośliny strączkowe i motylkowate – cenny element obecnej i przyszłej WPR” zorganizowana prze Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy udziale Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podczas konferencji dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward S. Gacek, wygłosił referat Rejestracja odmian i dostępność materiału siewnego roślin białkowych w Polsce. Wystąpienie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem zgromadzonych.

      Ponadto w konferencji wziął udział kierownik Zakładu Badania i Oceny WGO Central-nego Ośrodka, mgr inż. Józef Zych.