Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Kadry Kierowniczej Centralnego Ośrodka

       W dniach 26-27 września 2012 roku w Słupi Wielkiej odbyła się narada Kadry Kierowniczej Centralnego Ośrodka, w której udział wzięli kierownicy komórek organizacyjnych Centrali, dyrektorzy Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian i ich zastępcy, kierownicy Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian, inspektorzy Centralnego Ośrodka, a w drugim dniu także główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian.

      Narada poświęcona była głównie podsumowaniu realizacji Planu Badań i Doświadczeń Centralnego Ośrodka w sezonie 2011/2012 oraz omówieniu aktualnej kondycji finansowej poszczególnych oddziałów terenowych. Ponadto poruszane były tematy związane z audytem, kontrolą zarządczą, dyscypliną finansów publicznych i zamówieniami publicznymi.

      W trakcie spotkania, w związku z przejściem na emeryturę, uroczyście pożegnano Panią Lucynę Woźniak – wieloletnią główną księgową Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce.