Wyszukaj odmianę    Kontakty
Konferencja kadry finansowo-księgowej COBORU

    W dniach 24-26 września 2012 roku odbyła się konferencja kadry finansowo-księgowej Centralnego Ośrodka pt. „Przygotowanie do zamknięcia roku 2012”. Podczas konferencji omówione zostały bieżące problemy dotyczące działalności księgowej COBORU, proces przygotowania do zamknięcia roku 2012 oraz planowane zmiany w zakresie działalności finansowo-księgowej od 2013 roku. Ponadto, w trakcie konferencji odbyło się szkolenie z zakresu planowanych od 2013 roku zmian w podatku od towarów i usług, zasad rozliczania delegacji służbowych oraz szkolenie z procesu przygotowywania, przeprowadzania oraz rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych.