Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Inspektorów Centralnego Ośrodka z kadrą kierowniczą Centrali Centralnego Ośrodka

    W dniu 20 września 2012 roku w Centrali Centralnego Ośrodka odbyło się jesienne spotkanie Inspektorów Centralnego Ośrodka z kadrą kierowniczą Centrali Centralnego Ośrodka. Podczas spotkania omówiono działalność inspektorów w pierwszej połowie 2012 roku oraz zreferowano wyniki wiosennych i letnich lustracji doświadczeń prowadzonych w stacjach i zakładach doświadczalnych oceny odmian, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń zdyskwalifikowanych i zagrożonych dyskwalifikacją.

    Ponadto specjaliści Centrali Centralnego Ośrodka przekazali swoje uwagi dotyczące realizacji programu badawczego w kończącym się sezonie doświadczalnym oraz założenia do realizacji na sezon 2012/2013, zwłaszcza w zakresie roślin ozimych i wieloletnich.