Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wystąpienie dyrektora COBORU na V Ogólnopolskiej Konferencji Zasobów Ge-nowych w Rogowie

    W dniach 12-14 września 2012 roku w Rogowie odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Zasobów Genowych „Roślinne zasoby genowe biologiczną podstawą rozwoju rolnictwa”. W konferencji wziął udział dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward S. Gacek, który wygłosił referat Prawa własności intelektualnej a zasoby genowe. W referacie przedstawił podstawy prawne stosowania zasobów genowych w pracach hodowlanych i w nasiennictwie.

    Podczas konferencji została nawiązana współpraca między Centralnym Ośrodkiem a jednostkami zajmującymi się gromadzeniem i wykorzystywaniem zasobów genowych. Współpraca ta m.in. dotyczyć będzie możliwości włączenia niektórych kolekcji roboczych OWT w stacjach doświadczalnych oceny odmian do krajowego systemu zasobów genowych.