Wyszukaj odmianę    Kontakty
Referat wprowadzający dyrektora COBORU na międzynarodowej konferencji w Radzikowie

    W dniach 10-11 września 2012 roku w Radzikowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Biotechnology and Plant Breeding for Food Security and Sustainability”. W konferencji wziął udział dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward S. Gacek, który wygłosił referat wprowadzający Some Aspects of Intellectual Property Protection in Biotechnology and Plant Breeding. Referat poświęcony był aktualnym problemom ochrony własności intelektualnej w biotechnologii i hodowli roślin. Wystąpienie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem zebranych. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników.