Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta specjalistów GEVES

    W dniach 4-5 września 2012 roku w Centrali Centralnego Ośrodka oraz w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej i Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie i Kościelnej Wsi, a także Hodowli Roślin Smolice Sp. z o.o. przebywali z wizytą Pan Fabien Masson (kierownik Stacji Doświadczalnej L’Anjouère oraz krajowy koordynator badań urzędowych WGO) oraz Christophe Grizeau (krajowy koordynator badań WGO kukurydzy) reprezentanci francuskiej jednostki rejestrowej - Grupe d’Etude et de controle des Varietes Et des Semences (GEVES). Instytucja ta zajmuje się między innymi rejestracją i ochroną prawną odmian we Francji.

    W trakcie spotkania przedstawiciele strony francuskiej zapoznali się z działalnością COBORU, zwłaszcza całym zakresem prowadzonych i koordynowanych przez Centralny Ośrodek badań wartości gospodarczej odmian (WGO) roślin, ze szczególnym uwzględnieniem badań WGO kukurydzy. Ponadto gościom zademonstrowano przechowalnię prób nasion do badań OWT i posiadany sprzęt doświadczalny oraz doświadczenia WGO kukurydzy w polu.

    Goście z Francji natomiast przybliżyli stronie polskiej system podejmowania decyzji rejestrowych we Francji oraz zakres prowadzonych w tym kraju prac i metodykę badań urzędowych WGO kukurydzy.

    Przeprowadzono również dyskusję dotyczącą badań WGO kukurydzy, w tym zagadnień dotyczących metodyki.