Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta przedstawicieli COBORU w NÉBIH (Węgry)

    W dniach 25-26 lipca 2012 roku siedmiu specjalistów z zakresu badań odrębności, wyrównania i trwałości odmian (OWT) z Centrali Centralnego Ośrodka i ze Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, Węgrzcach i Zybiszowie, złożyło wizytę w bliźniaczej organizacji na Węgrzech. Departament Oceny Odmian jest częścią Dyrektoriatu Produkcji Roślinnej i Ogrodniczej wchodzącego w skład Centralnego Rolniczego Biura (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal - NÉBIH.

    Celem wyjazdu było zapoznanie się z organizacją i działalnością oceny odmian na Węgrzech, a zwłaszcza z prowadzeniem badań OWT odmian. Program obejmował zwiedzanie stacji doświadczalnych w Tordas, Monorierdő i Pölöske – gdzie szczegółowo przedstawiono badania oraz kolekcje odmian z różnych grup gatunków (rośliny rolnicze, warzywne oraz sadownicze). W trakcie wizyty omówiono także problematykę badań OWT prowadzonych w ramach wzajemnego porozumienia obu biur badawczych.