Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta przedstawicieli Litewskiej Oceny Odmian

    W dniach 2-5 lipca 2012 roku w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej przebywa dziewięcioosobowa delegacja Litewskiej Oceny Odmian (State Plant Service Under the Ministry of Agriculture) z zastępcą dyrektora Panem Arvydasem Basiulisem na czele.

    Wizyta jest poświęcona zapoznaniu się z organizacją i działalnością Centralnego Ośrodka, procedurami obowiązującymi w zakresie rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin oraz z systemami badań OWT i WGO prowadzonymi w celu rejestracji odmian, przyznawania hodowcom wyłącznego prawa do odmian oraz rekomendacją odmian do praktyki rolniczej w Polsce. Przeprowadzono również rozmowy dotyczące wypracowania zasad współpracy na przyszłość pomiędzy jednostkami, w tym usługowego prowadzenia przez Centralny Ośrodek badań OWT do celów rejestracji i ochrony prawnej odmian na Litwie.

    Goście mieli możliwość zapoznania się z działalnością Centrali Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej, a w kolejnych dniach odwiedzą i zapoznają się z funkcjonowaniem i działalnością Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian w Zybiszowie, Słupi Wielkiej, Śremie Wójtostwie, Chrząstowie i Wrócikowie.