Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Kadry Kierowniczej Centralnego Ośrodka

    W dniach 28-29 czerwca 2012 roku w Słupi Wielkiej odbyła się narada dyrekcji Centralnego Ośrodka oraz dyrektorów, ich zastępców i głównych księgowych stacji doświadczalnych oceny odmian, a także kierowników zakładów doświadczalnych oceny odmian i inspektorów Centralnego Ośrodka, poświęcona głównie omówieniu kondycji finansowej jednostki.

    W trakcie spotkania odbyły się również warsztaty z zakresu kontroli zarządczej oraz omówiono bieżące sprawy związane z działalnością badawczo-doświadczalną i finansowo-księgową.

    Ponadto, w związku z przejściem na emeryturę uroczyście pożegnano Panią Zofię Lewandowską – wieloletnią główną księgową Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, oraz Panią Marię Hołub – wieloletnią główną księgową Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie.