Wyszukaj odmianę    Kontakty
Szkolenie metodyczne w zakresie prowadzenia badań WGO z ziemniakiem

    W dniach 26-27 czerwca 2012 roku w Słupi Wielkiej odbyło się szkolenie metodyczne z zakresu prowadzenia badań wartości gospodarczej odmian (WGO) ziemniaka.

    Podczas szkolenia omówiono najważniejsze metodyczne zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem doświadczeń WGO z ziemniakiem, ze szczególnym uwzględnieniem nawożenia, stosowania środków ochrony roślin oraz elektronicznego systemu gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych. Omówiono projekt nowej metodyki prowadzenia badań WGO ziemniaka.

    W programie szkolenia uwzględniono również informację obejmującą proces rejestracji odmian ziemniaka, zakres badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian ziemniaka oraz wizytację doświadczeń prowadzonych w SDOO w Słupi Wielkiej, a także zapoznanie się z działalnością spółki JAGROL – grupa TOP FARMS w Pierzchnie, specjalizującej się w uprawie ziemniaków wczesnych dla przetwórstwa na chipsy i frytki.

    W szkoleniu wzięło udział 35 specjalistów ze stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz z PODR w Gdańsku O/Lubań i HZ Zamarte O/Stare Olesno (podmiotów prowadzących doświadczenia PDOiR), a także inspektorzy COBORU.