Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta przedstawicieli Białoruskiej Inspekcji Badań i Ochrony Prawnej Odmian Roślin

    W dniach 24-27 czerwca 2012 roku w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej gościliśmy sześcioosobową delegację Białoruskiej Inspekcji Badań i Ochrony Prawnej Odmian Roślin (State Inspection for Testing and Protection of Plant Varieties).

Wizyta była poświęcona zapoznaniu się z systemem badań OWT i WGO odmian roślin sadowniczych w Polsce.

Goście mieli możliwość zapoznania się z działalnością Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej, w tym zwłaszcza z procesem i zasadami rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin sadowniczych oraz metodykami zakładania i prowadzenia badań odmianowych z tą grupą roślin.

W trakcie wizyty w SDOO w Zybiszowie i ZDOO w Masłowicach mieli też możliwość przedyskutowania praktycznych aspektów prowadzenia badań odmianowych z roślinami sadowniczymi.