Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji Wewnętrznej ds. przyznawania wyłącznego prawa do odmian

    W dniu 18 czerwca 2012 roku w Centrali Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się posiedzenie Komisji Wewnętrznej ds. Przyznawania Wyłącznego Prawa do Odmian w zakresie roślin rolniczych i warzywnych.

    Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała przyznanie wyłącznego prawa hodowcom dla 43 odmian roślin rolniczych (dla siedmiu odmian ziemniaka, sześciu odmian pszenżyta ozimego, czterech odmian jęczmienia jarego i jednej/dwóch odmian w innych gatunkach) oraz czterech odmian roślin warzywnych (dla dwóch odmian kopru ogrodowego oraz jednej odmiany buraka ćwikłowego i cebuli).