Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie Robocze Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych

    W dniach 14-15 czerwca 2012 roku odbyło się wyjazdowe robocze spotkanie członków Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych, któremu przewodniczył prof. dr hab. Wojciech Budzyński, pełniący funkcję przewodniczącego Komisji.

    Poza przewodniczącym w posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (profesorowie: M. Korbas, W. Koziara, G. Podolska), członek zarządu Top Farms Głubczyce (K. Gawęcki) oraz dyrekcja i pracownicy Centralnego Ośrodka, w tym SDOO w Głubczycach.

    Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z organizacją i działalnością Top Farms Głubczyce, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach oraz Browaru w Głubczycach. Na spotkaniu omówiono też stan doświadczeń ze zbożami ozimymi, po tegorocznej ciężkiej zimie i wynikające z tego konsekwencje dla prac komisji. Spółka Top Farms Głubczyce Sp. z o.o. gospodaruje na ponad 12 tys. ha jednych z najlepszych rolniczo gruntów w Polsce. Głównymi kierunkami aktywności Spółki są produkcja zbóż i rzepaku (areał od 6,8 do 7,2 tys. ha), ziemniaków (ponad 850 ha), buraków (ok. 800 ha), kukurydzy (ok. 1 800 ha), lucerny (380 ha), traw (330 ha). Spółka jest też jednym z największych w kraju producentem mleka. (ok. 2 400 sztuk krów mlecznych – stado produkujące 21 mln litrów mleka rocznie). Zakłady Piwowarskie "Głubczyce" S.A powstały na bazie kilku poniemieckich browarów i słodowni znacjonalizowanych po II wojnie światowej przez państwo polskie na terenie Śląska. Obecnie w skład Spółki wchodzą: Browar Głubczyce i Browar Brzeg. Do przedsiębiorstwa należą również słodownie mieszczące się w Głubczycach i Goświnowicach, które produkują słód jasny pilzneński na potrzeby własne Spółki.

    Składamy serdeczne podziękowania Panu Krzysztofowi Gawęckiemu – członkowi zarządu Top Farms Głubczyce oraz Panu Kazimierzowi Pyziakowi – dyrektorowi SDOO w Głubczycach za pomoc w organizacji spotkania Komisji oraz gościnność.