Wyszukaj odmianę    Kontakty
Konferencja „Rośliny strączkowe w rolnictwie integrowanym”. Wrocław-Pawłowice

    W dniu 12 czerwca 2012 roku, w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach k. Wrocławia odbyła się konferencja „Rośliny strączkowe w rolnictwie integrowanym” organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin). Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Katedra Agronomii) i Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie).

    Konferencja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach wieloletniego programu „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”.

    W konferencji wzięło udział ponad 90 uczestników.

    Dyrektor COBORU – prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił referat pt. „Postęp biologiczny w hodowli roślin strączkowych”.

    Materiały z konferencji zostały opublikowane w wydawnictwie: „Rośliny strączkowe w rolnictwie integrowanym”, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-095-3, Wrocław 2012, 62 ss.