Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej COBORU

    W dniach 31 maja i 1 czerwca 2012 roku w Kombinacie Rolnym Kietrz odbyło się drugie posiedzenie członków Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, które poświęcone było zapoznaniu się z organizacją i działalnością Kombinatu Rolnego Kietrz, omówieniu sprawozdania z działalności COBORU w roku 2011 oraz sprawom bieżącym.
      W posiedzeniu poza członkami Rady Konsultacyjnej COBORU i pracownikami COBORU wziął udział mgr inż. Mariusz Sikora – Prezes Kombinatu Rolnego Kietrz

    W pierwszym dniu oraz na początku drugiego dnia obrad uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z organizacją Kombinatu Rolnego w Kietrzu, w tym zwiedzenia pól produkcyjnych, parku maszyn, ferm bydła oraz nowoczesnej linii do przygotowania materiału siewnego, a także znajdującego się na terenie kombinatu „zakładu produkcji dywanów”.

    Kombinat Rolny w Kietrzu Spółka z o.o. gospodaruje obecnie na powierzchni 8582 ha użytków rolnych, z czego grunty orne stanowią 7941 ha. Produkcja zwierzęca realizowana jest w trzech centrach hodowlanych: Kietrz, Baborów i Pilszcz, o porównywalnej ilości krów mlecznych, po około 1000 sztuk. Produkcja roślinna oparta jest o dwa działy: dział roślin zbożowych i przemysłowych oraz dział roślin okopowych i pastewnych. Zabiegi agrotechniczne na zlecenie produkcji roślinnej realizowane są przez Zakład Mechanizacji, w którym zgromadzony jest cały sprzęt rolniczy jak również operatorzy sprzętu.

    W drugim dniu spotkania dyrektor oraz pracownicy Centralnego Ośrodka przedstawili działalność Centralnego Ośrodka w roku 2011 oraz zapoznali z obecną sytuacją i zamierzeniami do realizacji w najbliższym czasie. Ponadto przedstawiono stan Krajowego Rejestru po posiedzeniach Komisji ds. rejestracji odmian oraz aktualny stan Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa do Odmian, a także stan doświadczeń z roślinami ozimymi i wieloletnimi, po tegorocznej ciężkiej zimie.
    Po przeprowadzeniu dyskusji nad przedstawionymi informacjami obrady zakończono.

    W imieniu Rady Konsultacyjnej oraz Centralnego Ośrodka składamy podziękowania członkom Zarządu Kombinatu Rolnego Kietrz - Panom Mariuszowi Sikorze i Władysławowi Podłowskiemu za pomoc w organizacji spotkania Rady Konsultacyjnej COBORU oraz gościnność.